Logo Only.jpg

Click for Privacy Policy in English

מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאפליקציית "סמארטקליפ" (להלן: "האפליקציה"), מופעלת על ידי "סמארטקליפ", מספר ע.מ 040442279

(להלן: "מפעילת האפליקציה").


מפעילת האפליקציה מכבדת את פרטיות המשתמשים באפליקציה שהיא מנהלת ומפעילה, תנאי מסמך זה מהווים בין היתר את מדיניותה של מפעילת האפליקציה ביחס להגנת הפרטיות והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. 


מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעילת האפליקציה ביחס לפרטיות המשתמשים בה וכיצד משתמשת מפעילת האפליקציה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים בה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באפליקציה.


השימוש באפליקציה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.


התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לשני המינים.


תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציה ובשירותים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכו'). כמו כן הם חלים על השימוש באפליקציה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 1. הרשמה לאפליקציה ומסירת פרטים כתנאי סף לשימוש

  1. המזמין (להלן: "מזמין השירות") יוכל להשתמש באפליקציה לאחר קבלת הודעת סמס או ווטסאפ עם לינק להורדת האפליקציה ויתבקש להזין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה ומספר טלפון אליו יישלח קוד אימות.

  2. המשתתף (להלן: משתתפף בפרוייקט, שמונה על ידי "מזמין השירות") יוכל להשתמש באפליקציה לאחר קבלת הודעת סמס או ווטסאפ עם לינק להורדת האפליקציה ויתבקש להזין את הפרטים הבאים: שם מלא ומספר טלפון, אליו יישלח קוד אימות.

  3. לאחר ההרשמה תידרש ע"י המערכת לאמת את הרשמתך ע"י קוד שיישלח אליך בהודעת SMS או בדרכים נוספות אותן רשאית מפעילת האפליקציה לשנות מעת לעת. 

  4. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנתונים שמסרת יישמרו על ידי החברה. פרטים שגויים ו/או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באפליקציה.

 2. רשימת הרשאות

  1. אנו אוספים מידע מתוך או על המחשבים, הטלפונים או המכשירים האחרים שבהם אתה מתקין את שירותי האפליקציה או ניגש אליהם, בהתאם להרשאות שהענקת.

  2. אנו עשויים לשייך בין פרטי המידע שאנו אוספים מהמכשירים השונים שלך, דבר שיעזור לנו לספק לך שירותים עקביים בכל המכשירים. אלה הן דוגמאות אחדות למידע שאנו אוספים על מכשירים: 
   מאפיינים כגון מערכת ההפעלה, גרסת החומרה, הגדרות המכשיר, שמות וסוגים של קבצים ותוכנות, עוצמת הסוללה, אות השידור ומזהי המכשיר.

  3. מיקומי מכשירים, כולל מיקומים גיאוגרפיים ספציפיים, למשל באמצעות אותות GPS‏, Bluetooth או Wi-Fi.

  4. פרטי חיבור כגון שם המפעיל הסלולרי או ספק שירותי האינטרנט שלך, סוג הדפדפן, השפה ואזור הזמן, מספר הטלפון הנייד וכתובת ה-IP.

  5. המשתמש מצהיר כי עצם הורדת האפליקציה על ידו, הוא מאפשר לאפליקציה הרשאות גישה לנתונים הבאים במכשיר הקצה שלו, כפי שיפורט להלן:​

   • קריאת הודעות טקסט (SMS ו-MMS).

   • גישה אל המיקרופון.

   • גישה ל-Wi-Fi של המכשיר.

   • גישה למצלמה, צילום תמונות ווידאו.

   • קריאת מצב הטלפון וזהותו.

   • גישה לאנשי קשר.

   • שינוי הגדרות מערכת.
    (להלן: "רשימת ההרשאות")

 3. אבטחת מידע באפליקציה:

  1. מפעילת האפליקציה דואגת לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעילה מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על ידיהם. על אף מאמצי אבטחת המידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות או שרתי האפליקציה.

  2. המשתמש מסכים כי מפעילת האפליקציה לא תישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האפליקציה או לשרתיה, כולל מידע אשר נמסר בעקבות רשימת ההרשאות, המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד החברה בשל כך.

 4. מאגרי מידע ושימוש במידע ע"י מפעילת האפליקציה:

  1. מפעילת האפליקציה רשאית לשמור במאגריה מידע שנמסר באמצעות המשתמש.

  2. הנתונים שייאספו יישמרו במאגר המידע של מפעילת האפליקציה ובאחריותה.

  3. מפעילת האפליקציה תהא רשאית לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

  4. השימוש במידע שנאסף ייעשה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש, לרבות ועל מנת: לאפשר להשתמש בשירותים שונים באפליקציה, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בה, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

 5. דיוור ישיר

  1. מפעילת האפליקציה רשאית לשלוח למזמין ולמשתמשי האפליקציה להלן - המשתתפים, באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי.
   מידע כזה ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה מפורשת לכך ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.

  2. המזמין והמשתתף מסכימים בזאת ומאשרים כי לא תהיה להם כל תביעה או טענה כלפי מפעילת האפליקציה בגין שימוש בפרטיהם בהתאם לאמור לעיל.

 6. תכנים אשר יימסרו ע"י המשתמש:

  1. במסירת תכנים ע"י המשתמשים לפרסום אתה מצהיר ומאשר שאינך פוגע בפרטיותו של אדם אחר.

 7. מסירת מידע לצד ג':

  1. מפעילת האפליקציה תהא רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או ההזמנות כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האפליקציה והשירותים בה.

  2. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או ולמחוק במידת הצורך.

  3. מעבר לאמור לעיל, מפעילת האפליקציה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

   • במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר.

   • אם תבצע באתרים פעולות שבניגוד לחוק ולכל דין.

   • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

   • במידה ומפעילת האתר תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 8. COOKIES

  1. המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעילת האפליקציה משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולה השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האפליקציה להעדפותיו האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

  2. יתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באפליקציות מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באפליקציה.

  3. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במכשירך ושיבוץ web beacons "משוואת רשת" במודעות הפרסומת ("Cookies"). משוואות הרשת הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף אינו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.

  4. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האפליקציה.

  5. המידע שמכילות הCookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן).

  6. בנוסף, באפשרותך למחוק את ה-Cookies במחשבך ובמכשירך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך.

 9. שינויים במדיניות הפרטיות:

  1. מפעילת האפליקציה שומרת על זכותה לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני באפליקציה.

 10. יצירת קשר:

  1. אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האפליקציה או תנאי מדיניות הפרטיות בה, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: contact@smartclip.co.il.

.

.

.

.

.