Logo Only.jpg

Click for Terms Of Use in English

תנאי שימוש​

 1. מבוא:

  1. אפליקציית "סמארטקליפ" (להלן: "האפליקציה"), מופעלת על ידי "סמארטקליפ", מספר ע.מ 040442279 (להלן: "החברה ו/או מפעילת האפליקציה").

  2. האפליקציה מאפשרת למשתמשיה להפיק קליפ ע"ב שיר עברי או לועזי, עם מילים מותאמות אישית, לטובת שמחה או אירוע מכל סוג שהוא.

  3. האמור בתקנון זה בלשון זכר, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

  4. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באפליקציה מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה זו לכל מטרה.

  5. מפעילת האפליקציה זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באפליקציה ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האפליקציה ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

 2. הגדרות:

  1. "קליפ" –  סרטון וידאו באורך של שיר ממוצע, אשר כולל סרטונים שיצולמו על ידי המשתתפים, תמונות ומלל.

  2. "מזמין" - לקוח אשר הזמין את שירותי האפליקציה והתקשר לצורך כך עם מפעילת האתר.

  3. "משתתפים" – כל המשתתפים אשר יוזמנו ע"י המזמין להוריד את האפליקציה ולהשתתף בקליפ.

  4. "משתמש" - המזמין ו/או המשתתפים.

 3. הצהרת המשתמש וזכות השימוש באפליקציה

  1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באפליקציה בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאפליקציה וכל המובא בה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ניהולי, ו/או תחליף לייעוץ כלשהו.

  2. תנאי השימוש מהווים חוזה מחייב בינך לבין מפעילת האפליקציה והינו הבסיס להתדיינות משפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באפליקציה.

  3. תנאי שימוש אלו יהיו מחייבים ויפעלו לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

  4. האפליקציה הינה אפליקציה ייעודית ללקוחות מפעילת האתר בלבד, הורדת האפליקציה תתאפשר ע"י כל משתמש אך השימוש בה יתאפשר רק למזמין ולמשתתפי המזמין.

  5. משתמשי האפליקציה יהיו רשאים להשתמש בקליפ בכפוף לתנאי השימוש בלבד, כפי שיפורטו בהמשך. 

 4. הרשמה לאפליקציה

  1. המזמין יוכל להשתמש באפליקציה לאחר קבלת הודעת סמס או ווטסאפ עם לינק להורדת האפליקציה ויתבקש להזין את הפרטים הבאים: שם משפחה, שם פרטי, כתובת מייל ומספר טלפון אליו יישלח קוד אימות או אימות אותו המפעילה תראה לנכון.

  2. המשתתפים יוכלו להשתמש באפליקציה לאחר קבלת הודעת סמס או ווטסאפ עם לינק להורדת האפליקציה ויתבקשו להזין את הפרטים הבאים: מספר טלפון אליו יישלח קוד אימות.

  3. לאחר ההרשמה תידרש ע"י המערכת לאמת את הרשמתך ע"י קוד שיישלח אליך בהודעת SMS או בדרכים נוספות אותן רשאית מפעילת האפליקציה לשנות מעת לעת.

  4. השימוש באפליקציה ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.

 5. תהליך יצירת הקליפ:

  1. ניתן ליצור קליפ על בסיס שיר עם מילים שייכתבו במיוחד עבור המזמין, הכול לפי הזמנת המזמין עם מפעילת האתר.

  2. המזמין בעצם ינהל את ביצוע הפרוייקט, בין היתר ע"י הזמנת משתתפים, שיבוץ משתתפים, העלאת קטעי וידאו, תמונות סטילס, טקסטים ואישור הקליפ.

  3. על המזמין והמשתתפים לעקוב ולמלא ההוראות באפליקציה, לרבות עמידה בלוחות הזמנים הקבועים באפליקציה. 

  4. לאחר שהמזמין והמשתתפים עקבו אחר הוראות האפליקציה, לרבות צילמו את עצמם לקליפ וכל החומרים לצורך עריכת הקליפ, מפעילת האפליקציה תערוך את הקליפ על בסיס הנתונים והחומרים אשר הועלו ע"י המזמין והמשתתפים.

  5. לאחר שלב העריכה, הקליפ יישלח למזמין לצורך צפייה ואישור, כאשר למזמין בלבד יינתן סבב תיקונים אחד בלבד, בו עליו יהיה לשלוח את כל התיקונים הנדרשים לפי הפורמט שסמארטקליפ תספק בעת קבלת הקליפ המוגמר.

  6. סבב התיקונים יהיה בהתאם לחומרים שנשלחו ע"י המזמין בגבולות סבירים, שכן אין סבב תיקונים משמעו עריכת קליפ חדש יש מאין.

  7. לאחר ביצוע התיקונים ע"י מפעילת האתר, הקליפ בגרסתו הסופית יישלח למזמין במייל באיכות גבוהה, כמו כן הגרסה הסופית תעלה לאזור ייעודי ("קליפים") באפליקציה, שלאחר האירוע ייפתח לכל משתתפי הקליפ. טרם האירוע הקליפ יהיה זמין למזמין בלבד, רק לאחר האירוע הקליפ יהיה זמין לצפייה למשתתפים באפליקציה, ללא זמן מוגבל, וזאת באישור המזמין בלבד.

  8. תהליף ההכנה של השיר יכלול מספר שלבים:

   • תחקיר על בעל/ת/י השמחה

   • כתיבת מילים

   • מקצה תיקון לכתיבת המילים

   • הקלטת השיר על ידי זמר/ת

 6. זמן אספקה:

  1. הקליפ יהיה מוכן עד כשלושה ימים לפני מועד האירוע אלא אם סוכם אחרת מול הלקוח המזמין, על מנת לאפשר למזמין לצפות בקליפ ולשלוח את תיקוניו לפני האירוע, אלא אם כן מדובר במקרים חריגים בתיאום של המזמין ומפעילת האתר בלבד.

  2. זמני תחילת התהליך המומלצים טרם מועד האירוע על ידי מפעילת האתר הינם כחודש וחצי טרם מועד האירוע, סמארטליפ רשאית לספק שירות ללקוח במסגרת זמנים קצרה יותר על פי שיקול דעתה.

  3. זמן האספקה מותנה במילוי ומעקב אחר ההוראות באפליקציה המופנות למזמין ולמשתתפים, לרבות עמידה בזמני הדד ליין המופיעים באפליקציה ובהודעות הסמס שיתקבלו בתהליך, אי עמידה בזמן האספקה של כל שלב ושלב בביצוע הפרוייקט אשר נובע מהמזמין ו/או המשתתפים לא ייחשב להפרה ע"י מפעילת האתר ומפעילת האתר לא תישא באחריות לכך.

 7. ביטול עסקה:

  1. החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות מפעילת האפליקציה, כפי שתקבע מעת לעת.

  2. לאחר ביצוע הזמנה ותשלום המקדמה, ביטול עסקה ו/או שינוי הזמנה ו/או קבלת החזר כספי אינו אפשרי לאחר כתיבת המילים.
   זאת מפני שההזמנה הינה הזמנה מיוחדת אשר מותאמת למזמין באופן אישי. מפעילת האתר מייצרת את הקליפים עפ"י הזמנת הלקוח, לפיכך, לא ניתן לבטל הזמנה ו/או לקבל החזר כספי לאחר שבוצע השלב בראשון הרלוונטי במוצרים שצוינו.

 8. אחריות:

  1. מפעילת האפליקציה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש באפליקציה.

  2. מפעילת האפליקציה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות מפעילת האפליקציה תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום השירות בלבד.

  3. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאפליקציה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים.

  4. מפעילת האפליקציה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האפליקציה ויחד עם זאת המזמין פוטר את מפעילת האפליקציה מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באפליקציה ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאפליקציה.

  5. מפעילת האפליקציה תומכת בדגמי טלפונים שלעיתים תמיכתה בהם תלויה בתמיכת גוגל ואפל במכשירים אלו, ולכן ייתכן מצב שבו מפעילת האפליקציה לא תוכל לתמוך בבעל מכשיר שאינו נתמך על ידי יותר על ידי גוגל ואפל. 

  6. מפעילת האפליקציה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאפליקציה, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

  7. האפליקציה מוצעת לציבור "כמות שהיא" ("As Is").

 9. תכנים המסופקים ע"י המשתמשים:

  1. בעת מתן ולצורך מתן השירות ע"י מפעילת האפליקציה, המשתמשים יעלו ו/או ישלחו חומרים כגון: סרטוני וידאו, תמונות סטילס, הרשאות למצלמת הטלפון, לגלרייה, להקלטת קבצי קול, לאנשי הקשר שלהם, לרבות קבצי אודיו והודעות מתפרצות (notifications) (להלן: "התכנים").

  2. בעת העלאת תכנים לאתר חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.

  3. המשתמש מצהיר כי בתכנים אשר הוא מעלה לאתר, זכויות הקניין הרוחני בהם מסורות לו ו/או שניתנה לו רשות לעשות בהם שימוש והוא האחראי הבלעדי לכל נזק או דרישה אשר ייגרמו למפעילת האפליקציה בשל פרסום תכנים אלו, מפעילת האפליקציה לא תהיה אחראית לכך.

  4. על המשתמש להעלות ולפרסם תכנים חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר על המשתמשים לפרסם את התכנים הבאים:

   • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;

   • כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

   • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

   • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

   • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;

   • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

 10. שימושים מותרים ואסורים בקליפ:

  1. "STREAMING" - תבנית ספרתית (דיגיטלית) המאפשרת לשמוע קובץ קולי (Audio) ו/או לצפות בקובץ המשלב קול ותמונה (Audio-Visual) בד בבד עם משלוחו ממחשב-שרת אל המשתמש, מבלי שנוצר עותק קבוע מן היצירה במחשב המשתמש או בכל מכשיר המשמש אותו.

  2.  "STREAMING ON DEMAND" שידור של הקליפ בתבנית streaming, באופן המאפשר למשתמש לבחור בקליפ ולהאזין לו ו/או לצפות בו.

  3. ניתן יהיה להשתמש בקליפ לצורך שימוש פרטי שאינו מסחרי ולמטרה שלשמה הוא נרכש: לצורך הקרנתו באירוע.

  4. ניתן יהיה להעלות את הקליפ לרשתות החברתיות, כגון יו טיוב, פייסבוק, אינסטגרם וכו'.

  5. ניתן יהיה לשדר את הקליפ בתבניות Streaming, או Streaming on Demand לצורך האזנה פרטית וביתית.

  6. המשתמש אינו רשאי להשתמש בקליפ לצורכי בחירות, קידום מטרות פוליטיות, קידום מכירות, שיווק, חסות, פרסום ו/או פרסומת לכל מוצר, שירות, מותג ו/או לכל שימוש מסחרי אחר; המשתמש לא יציג את הקליפ בקשר עם מוצר, מותג או שירות כלשהו.

  7. המשתמש לא ישתמש ולא יאפשר שימוש ביצירות בקליפ באופן שלא הותר במפורש בתנאים אלו.

  8. המשתמש אינו רשאי לשעבד, למסחר, למשכן, למכור, להשכיר, להשאיל, להסב ולהמחות את זכויותיו לפי תנאים אלו, כולן או מקצתן, או ליתן רישיונות-משנה לכל צד שלישי.

  9. המשתמש אינו רשאי להוריד (Download) את הקליפ.

 11. הפסקת שימוש ושיפוי:

  1. מפעילת האפליקציה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האפליקציה, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

  2. במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האפליקציה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

  3. המשתמש ישפה את מפעילת האפליקציה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו למפעילת האפליקציה ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

  4. מפעילת האפליקציה אינה מתחייבת כי האפליקציה לא תיסגר ו/או כי הפעילות בה לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האפליקציה ו/או את פעילותה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האפליקציה, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, הדבר לא יהווה כל עילה לטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר.

 12. המחאת זכויות וחובות

  1. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האפליקציה רשאית להמחאות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האפליקציה רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

  2. במקרה הנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האפליקציה לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באפליקציה, והמשתמש מסכים לכך מראש.

 13. שימושים אסורים:

  1. המשתמש מסכים שלא לעשות באפליקציה כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האפליקציה או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באפליקציה.

  2. המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באפליקציה בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האפליקציה למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

  3. המשתמש אינו רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האפליקציה. הנהלת האפליקציה מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

 14. קניין רוחני וזכויות יוצרים:

  1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באפליקציה, לרבות עיצוב האפליקציה, קטעי וידאו, סרטונים, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאפליקציה או לצד שלישי שהתיר לאפליקציה לעשות בו שימוש.

  2. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באפליקציה ו/או לוגו האפליקציה ללא הרשאה ממפעילת האפליקציה.

  3. האפליקציה הינה לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

  4. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האפליקציה, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

  5. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.

  6. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האפליקציה ו/או ללקוחות האפליקציה ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האפליקציה מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האפליקציה מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

 15. יצירת קשר:

  1. אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האפליקציה או תנאי השימוש בה, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: contact@smartclip.co.il.

.

.

.

.

.

.

.